ES Projektai - Rio Lindo
Pagrindinis  /  ES Projektai

UAB “Rio lindo gifts” žiedinės ekonomikos infrastruktūra

UAB “Rio lindo gifts” gamina įvairius aukštos kokybės ir išskirtinio dizaino gaminius iš medienos, suvenyrus, verslo dovanas, namų apyvokos daiktus. Gamybos procese susidaro apie 50% medienos atliekų nuo apdirbamos medienos kiekio. Susidarančios atliekos gali būti panaudojamos medienos skydo gamybai, iš kurio galima pagaminti puikios kokybės ir dizaino namų apyvokos daiktus.

Įmonė projekto metu planuoja įsigyti įrengimus, skirtus žiedinės ekonomikos principais grindžiamų KKI produktų kūrimui. Įrenginiai leis iš medžio atliekų pagaminti ruošinį medienos skydą, jį apdirbti ir iš jo pagaminti galutinius KKI gaminius. Projekto metu bus sukurta ir įdiegta žiedinės ekonomikos principais gaminamų KKI gaminių kūrimo infrastruktūra.

Projekto metu bus sumažintas susidarančių atliekų kiekis; išvengta atliekų susidarymo; užtikrintas atliekų pakartotinis naudojimas; sumažintas teršalų kiekis, nes medienos atliekos nebus deginamos; sumažintas išteklių naudojimas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: UAB “Rio lindo gifts” žiedinės ekonomikos infrastruktūra, įgyvendinamas pagal priemonę  „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-309

Projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0088

Iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas – 103 000,00 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 04 30 2023 03 31.